Butikskontroller

JE Larm & Bevakning erbjuder butikskontrollanter som skapar trygghet genom att förhindra och förebygga stölder i butiker. Våra kontrollanter är specialutbildade väktare, både uniformerade och civilklädda, som agerar för att minska svinn och skydda din verksamhet.

BUTIKSKONTROLL ENKÖPING

Minimera stöldrisken i butiken

JE Larm & Bevakning erbjuder butikskontrollanter som skapar trygghet genom att förhindra och förebygga stölder i butiker. Våra kontrollanter är specialutbildade väktare, både uniformerade och civilklädda, som agerar för att minska svinn och skydda din verksamhet.

 

Vi har riksauktorisation och kan utföra uppdrag över hela Sverige! Vi kan dessutom med kort varsel planera in uppdrag norr om Stockholm, Uppland och Västmanland.

CIVILA BUTIKSKONTROLLER

Hur går det till?

En butikskontrollant hos JE Larm & Bevakning förebygger svinn genom att observera problemområden i butiken och föreslå förbättringar. De ingriper vid stölder och rapporterar brott till polisen genom tillgreppsanmälan.

 

Våra butikskontrollanter skapar en tryggare butiksmiljö genom att förhindra och förebygga stölder. Detta hjälper dig att förstå omfattningen av svinn och vidta lämpliga åtgärder.

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss så bokar vi in ett första möte där vi pratar med om dina behov och våra lösningar.