Säkerhetstransporter

Få professionell hjälp med att transportera personer som av någon anledning är utsatta för hot eller fara. JE Larm & Bevakning sköter transporterna på ett tryggt och säkert sätt.

Säker transport av utsatta personer

Det händer ibland att personer blir utsatta för direkt eller indirekta hot av en eller flera aktörer. Om personen måste ta sig någonstans medan hotbilden är aktiv kräver det ofta en säkerhetstransport. Ofta handlar det om personer som behöver transporteras till skyddade boenden, alternativt personer i skyddade boenden som behöver transport för att genomföra dagliga sysslor såsom att besöka vårdcentral, myndigheter eller bara att handla mat.


JE Larm & Bevakning genomför säkerhetstransporter av personer med hjälp av en gedigen säkerhetsplan. Vi planerar hela processen, och ser till så att en korrekt säkerhets- och riskbedömning är gjord på förhand för att säkerställa maximal trygghet för individen. Vi har lång erfarenhet av säkerhetstransporter inom den statliga sektorn, samt hanteringen av personer som befinner sig i utsatta situationer.

Trygghet i fokus

Vi sköter alla våra säkerhetstransporter med högsta möjliga säkerhetstänk i fokus. Vi ser alltid till att skyddsobjektet känner sig trygg och säker, och att transporten går så smidigt som möjligt oavsett situation. Tack vare vår långa erfarenhet och breda kunskap inom såväl säkerhet, som hanteringen av utsatta personer, kan vi alltid garantera en så bra genomförandeplan som möjligt med de omfallsplaneringar som krävs. 

Behöver du vår hjälp?

Kontakta oss via formuläret nedan så bokar vi in ett möte där vi berättar mer om vad vi kan göra för dig.